Powrót na stronę główną
Powrót na stronę główną
Historia
Nabożeństwa
Kancelaria
Sakramenty
Duszpasterze
Ogłoszenia
Zzycia parafii
Galeria
pisza
Zdjęcia archiwalne


WITAMY NA STRONIE NASZEJ PARAFII


Highslide JS

Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, Pamiętam, czuwam
EWANGELICZNE ZIARNKO


Na początku była mała kapliczka. Teraz wspólnota parafialna cieszy się okazałym kościołem.
Parafia w Borzecinie Dolnym zawiązała się dokładnie 3 maja 1936 r..
Jej powstanie i rozwój są jakby ilustracją zapisanej w Ewangelii przypowieści o ziarnku gorczycy;
tym maleńkim, które później wyrosło w monumentalne drzewo, dające schronienie ptakom powietrznym. Podobnie było w Borzęcinie.
Na początku XX wieku kapliczka, potem pierwszy stały duszpasterz, ks. Stefan Motyka, własna parafia, duży kościół, nowa plebania.
Ewangeliczne ziarnko wyrosło i rośnie dalej. Ludzie są zahartowani przez życie , choćby dlatego, iż miejscowość
Borzęcin położona jest między wodami rzeki Uszwicy. Borzęcanie żyją głównie z roli, a także często z samych rent rolniczych.
Miejscowym bogactwem jest wiara ludzi. Przejawem jej żywotności mogą być rozliczne organizacje religijne działające na terenie parafii:
Akcja Katolicka, Caritas, Rada Duszpasterska, schola, grupa młodzieżowa, a także liturgiczna służba ołtarza.
Z parafii pochodzi dziesięciu kapłanów (w tym japoński misjonarz) i dwie siostry zakonne.
Do Borzęcina Dolnego przybyły 23 IV 1952 r. Siostry Albertynki i rozpoczęły długoletnią posługę wśród mieszkańców.
W 2002 roku w kościele parafialnym świętowano jubileusz 50 lecia pobytu Zgromadzenia Sióstr Albertynek w tutejszej parafii.
W lipcu 2007 r. decyzją Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Albertynek i po akceptacji tej decyzji
przez Ks. Bp. Ordynariusza dom zakonny i tym samym placówka sióstr Albertynek w Borzęcinie Dolnym przestała istnieć.
Przez 50 lat zmieniał się zakres i charakter posługi sióstr Albertynek. Praca ich polegała przede wszystkim na trosce o kościół.
Utrzymywały także w należytym porządku szaty i bieliznę liturgiczną, pomagały wiernym w strojeniu i sprzątaniu świątyni.
Zgodnie z misją swojego zgromadzenia tj. pomoc najuboższym i cierpiącym, siostry pracowały charytatywnie w parafii.
Odwiedzały osoby chore i samotne, często pomagały w rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów.

Highslide JS Highslide JS
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.